pokaż menu
Wersja angielska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja niemiecka inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Wersja rosyjska inforacji o PWSZ  im. Witelona Legnicy
Technikum Akademickie w Legnicy z patronatem LSSE

Podpisanie umowy o współpracy edukacyjno-patronackiej pomiędzy Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka".